حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
گزارش های صنعتی rss_feed
  • تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ تعداد بازدید :‌ ۳۰۲۵
    شتاب دهنده ها سازمانهایی هستند (برخی از افراد معتقدند شتاب دهنده ها برنامه هستند) که سعی دارند از طریق ارائه حمایت های مالی (محدود)، آموزش، مشاوره در بازه زمانی مشخص، فرآیند رشد شرکتهای نوپا را تسریع کنند. اغلب شتاب دهنده ها متمرکز بر ارتقاء نوآوری های فناورانه و ارائه راه حل های مناسب برای مقیاس صنعتی هستند. بعضی از شتاب دهنده ها متمرکز بر حمایت از حوزه های فناورانه یا صنایع خاصی هستند و برخی...
  • تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ تعداد بازدید :‌ ۵۱۶۵