حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
توانمندسازی کارگزاران

شبکه تبادل فناوری به منظور توانمندسازی کارگزاران اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگزاران می‌نماید. این دوره‌ها بر اساس نیاز کارگزاران در فرآیند تبادل فناوری شناسایی شده است. بر این اساس در سال 1395 دوره های زیر برگزار شده است.

 

دوره‌های برگزار شده توسط شبکه در سال 1395

ردیف

عنوان

1

رصد بازار با تمرکز بر کسب‌وکارهای B2B

2

توسعه مهارت‏های شغلی بر مبنای شخصیت‌شناسی

3

ملاحظات حقوقی در قراردادهای کارگزاری فناوری

4

آشنایی با شرکت‌های دانش‌بنیان

 

کلیه کارگزاران برای دریافت فیلم و مستندات دوره‌های فوق می‌توانند با شماره‌های 16 - 3415 6310 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است که فهرست دوره‌های شبکه در سال 1396 به زودی اعلام خواهد شد. همچنین کارگزاران تبادل فناوری در صورت نیاز می توانند دوره های مورد پیشنهاد خود را اعلام کرده تا شبکه برای برگزاری آنها اقدام نماید.