حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
آیین‌نامه حمایت از فرآیند تبادل

خلاصه آیین‌نامه حمایت از فرآیندهای تبادل فناوری 

حق الزحمه کارگزاری در مراحل مختلف فرآیند تبادل فناوری

ردیف

مراحل کارگزاری

نوع فعالیت

حق الزحمه

توضیحات

1

 

 

 

 

شناسایی تقاضا

 

 

 

بررسی فرم اولیه و تکمیل کاربرگ بررسی تقاضا

20هزار تومان

 

 

شناسایی تقاضای پیشنهادی برای ثبت در وب‏سایت

 220 هزار تومان

(تا سقف 3 تقاضا در ماه)

اعتبارسنجی تقاضاهای ثبت‌شده و تدوین فرم تکمیلی تقاضا

 450 هزار تومان

 

 

2

 

 

 

 

یافتن راه حل

 

 

 

تکمیل هر فرم ارزیابی فناوری

  450 هزار تومان

 

 

همکاری در دریافت نانومقیاس

1 میلیون تومان

 

 

3

 

 

 

عقد قرار داد

 

 

 

انتقال فناوری با ریسک شکست پایین

3 تا 5 درصد ارزش فناوری

میزان تشویقی ستاد 30درصد حق کارگزاری

انتقال فناوری با ریسک شکست  بالا

5 تا 7 درصد ارزش فناوری

میزان تشویقی ستاد 40درصد حق کارگزاری

فروش محصولات و خدمات تا سقف 3 میلیارد تومان فروش

3درصد مبلغ فروش

میزان تشویقی ستاد 30درصد حق کارگزاری

فروش محصولات و خدمات تا سقف 5 میلیارد تومان فروش (به ازای مابه التفاوت 30 تا 50 میلیارد ریال)

2 درصد مبلغ فروش

میزان تشویقی ستاد 30درصد حق کارگزاری

فروش محصولات و خدمات تا سقف 10 میلیارد تومان فروش (به ازای مابه التفاوت 50 تا 100 میلیارد ریال)

1 درصد مبلغ فروش

میزان تشویقی ستاد 30درصد حق کارگزاری

فروش تجهیزات

7 درصد مبلغ فروش

میزان تشویقی ستاد 30درصد حق کارگزاری

4

 

 

 

تکمیل فناوری و

 

توسعه محصول

 

 

 

پروژه با ریسک شکست پایین

حق کارگزاری 2درصد از ارزش فناوری

میزان تشویقی ستاد 30درصد حق کارگزاری

پروژه با ریسک شکست بالا

حق کارگزاری 3درصد از ارزش فناوری

میزان تشویقی ستاد 40درصد حق کارگزاری


رتبه کارگزار

مبلغ پیش پرداخت مشوق کارگزاری به ازای هر پروژه (تومان)

سقف پروژه‏های دریافتی

الف

3،500،000

8

ب

3،000،000

6

ج

2،500،000

3

آزمایشی

2،500،000

-