اطلاعات تقاضا
عنوان درخواست تولید آزمایشگاهی منسوجات بافته (ژئوگرید) با خواص مکانیکی و مقاومت شیمیایی بهبود یافته به منظور استفاده در صنعت راه سازی
شرح مسئله / مشکل استفاده از مواد نانو جهت ایجاد خواص مکانیکی و مقاومت شیمیایی در ژئوگریدها
پیام به کارشناس
در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی و مشاوره در خصوص تقاضای "تولید آزمایشگاهی منسوجات بافته (ژئوگرید) با خواص مکانیکی و مقاومت شیمیایی بهبود یافته به منظور استفاده در صنعت راه سازی" پیام مورد نظر خود را در باکس زیر برای کارشناس مربوطه ارسال نمایید.
پست الکترونیکی
متن پیام
کد امنیتی (حروف بزرگ) کد امنیتی (حروف بزرگ)