حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • بالا بردن مقاومت لایه پلیمری در مقابل حرارت در دستکش‌های ایمنی و محافظ

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
  • افزایش مقاومت برشی لایه‌های پلیمری در دستکش ایمنی

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری
تعداد تقاضاها