حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • بهبود عملکرد روغن موتورهای دیزلی و بنزینی با استفاده از نانو افزودنی‌ها

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
 • ایجاد خاصیت پایدار ضدچروک در پارچه‌های پنبه‌ای

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
 • افزایش دوام و جلوگیری از ایجاد صدا در رینگ سیل با استفاده از فناوری نانو

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
 • ساخت جاذب هیدروکربن‌های نسوخته در زمان راه‌اندازی سرد برای کاتالیست خودرو

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری
تعداد تقاضاها