حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • غشای نانوساختار تبادل کاتیون

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
  • اصلاح سطح تجهیزات دندانپزشکی تیتانیومی و فولادی با پوشش DLC

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری
تعداد تقاضاها