حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • توسعه مواد به کار رفته در فرایند پوشش دهی گرم با هدف حذف ریزترک ها در صنایع تولید ظروف شیشه ای

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
 • فراخوان جذب تیم شتابدهنده هنام با تمرکز بر فراورده های نوین دارویی و مکمل ها

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
 • ساخت سیمان استخوانی ارتوپدی بر پایه متیل متاکریلات

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
 • فرصت تجاری سازی محصولات نوآورانه صنعت چسب

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری
تعداد تقاضاها