حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • توسعه کپسول آندوسکوپی

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
 • ساخت افزودنی کرم‌های دست و صورت Makibeads80

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
 • فرصت تجاری سازی ایده های جدید در مصالح نوین صنعت و ساختمان

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
 • فراخوان سرمایه گذاری طرح های برتر صنعت انرژی مبتنی بر فناوری نانو

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری
تعداد تقاضاها